Vi har inntrykk av at de fleste innbyggerne er godt orientert, og lojale mot de nye tiltakene. Men hvis det er noe dere lurer på bør svarene være å finne på Helsenorge sine sider.