Samarbeid

Farsund kommune har en naturforvalter som er ansatt på enhet for teknisk. Naturforvalteren samarbeider med enhet for kultur og idrett som er de som er ansvarlige for friluftslivet i kommunen. Naturforvalteren er også en viktig koordinator i kommmunens samarbeid med Lister Friluftsråd, besøkssenter våtmark Lista, Skjærgårdstjenesten og frivillighetssentralen. Ønsket er å fremme naturopplevelse, folkehelse og økt kunnskap.

.Det er også samarbeid med Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn (SNO) om forvalting av verneområdene. 

Vannforvaltning

Naturforvalteren jobber med vannforvaltning og gjennomføring av kommunens oppgaver i tråd med vanndirektivet. Det jobbes kontinuerlig med å overvåke tilstand og gjøre tiltak for å forbedre kvaliteten på vannet.

Parisavtalen

Parisavtalen  har medført statlige retningslinjer for å redusere klimagassutslipp. Farsund kommune har kompetanse innenfor fagfeltet og på er i stand til å gripe mulighetene som omstillingen vil medføre.