1. plassen mellom Farsund bro (Farøybroa) og Backes bu
  2. den nye plassen innerst i Theis Lundegaards gate/foran biblioteket/Eilert Sundt vgs.
  3. plassen foran det gamle posthuset/tollboden i Farsund
  4. området ytterst på Engøy med strand/off. regulert badeplass
  5. «Megaplassen» i Vanse
  6. plassen ved Herredshuset

Det har den senere tid vært interesse for «Gleditch-prosjektet» i Mandal (etter kjemikeren Ellen Gleditch), som vil ha kvinnene frem i lyset. Kom gjerne med forslag om personer, kallenavn, historiske navn ol. Det er fritt frem. Det er utvalg for levekår som vedtar navnet, og Kartverket/Språkrådet som gir endelig godkjennelse.

Forslag med kort begrunnelse sendes post@farsund.kommune.no/ Farsund kommune,
Pb 100, 4552 FARSUND/leveres servicekontoret innen 26. mars.