Koronanytt 5.11.21

 

Ny lokal forskrift om smittekarantene og nye anbefalinger

I dag vedtas det samme lokale forskrift i Farsund og Lyngdal med følgende innhold:

Ordinær smittekarantene  i 7 døgn for husstandsmedlemmer og liknede nære kontakter ( uavhengig av vaksinasjonsstatus). Krav  om PCR test tidlig og sent i karanteneforløpet.

Karantene gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått Covid19-sykdom og heller ikke for helsepersonell som er kritisk for å yte forsvarlig helsehjelp

Vi anbefaler alle å lese forskriften, se her

I dag gis det også nye generelle anbefalinger til innbyggerne:

Alle bør begrense sine nærkontakter. Det anbefales bruk av munnbind innendørs, når 1 meters avstand ikke kan overholdes. Dette kommer altså i tillegg til rådet vi gikk ut med for to dager siden om arrangementer som er:  Det anbefales at arrangører av enkeltarrangement vurderer å utsette dette i den smittesituasjonen kommunen er i nå.  Denne anbefaling gjelder i perioden 03.11.21 kl. 12:00 til og med 10.11.21 kl. 12:00

Det er ikke frarådd å avholde gudstjenester og andre livssynssamlinger nå til helgen, men en anbefaler å avlyse eventuelle sosiale samvær etter disse.

 

Smittetall

Farsund har i løpet av det pågående utbruddet registrert 120 smittede via vår testing.

Kommunen har ikke oversikt over smitte som avdekkes ved egentesting, med mindre dette meldes til oss

Ønsker du å følge med hvor mange nye smittede det registreres daglig, kan du følge med på den nasjonale kanalen MSIS hos FHI:

 

http://www.msis.no/

Se også øvrige oppdateringer hos FHI

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/