Hva har dette å si lokalt?

Regjeringen har innført første del av gjenåpningen, og dette har følgende konsekvenser for våre innbyggere:

 

EKKO gjenåpnes fredag 16.4 og Shadow gjenåpnes lørdag 17.4.

Flipside åpner lørdag 17.4.

Kulturskolen gjenåpnes fra fredag 16.4

Skoler og barnehager er på gult nivå.

Svømmehallen åpnes for offentlig svømming fra og med fredag 16.4. Offentlig svømming gjelder kun innbyggere i kommunen.

Barn og unge kan utøve alle fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter som normalt, dette gjelder også for barn og unges korps og kor.

Herredshuset åpnes for bruk.

Voksnes organiserte fritidsaktivitet er ikke lenger frarådd, dette gjelder også korps og kor, men samlinger, øvelser og møter har en personantallsgrense på 10.

Fra og med fredag er det lov å skjenke alkohol til kl 22, med vilkår om matservering.

Merk: arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales fortsatt utsatt eller avlyst.

Farsund kommune har ikke lokale restriksjoner som avviker fra de overordnede nasjonale anbefalingene.

Oversikt over de nasjonale føringene

 

 • Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det
 • Private sammenkomster og arrangement:
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
 • Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).
 • Skoler og barnehage
 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.
 • Arbeidsliv
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Handelsnæringen
 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.