Planen fremmes i henhold til PBL § 12.15, felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad. Ytre rammer for planlagt hytte og opparbeidelse av terreng m.m. framgår av vedlegg til planforslaget. Når planen er vedtatt, kan byggesøknad behandles uten ytterligere nabovarsling. Materielle som følger denne offentlig ettersyn gjelder som nabovarsel.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 12.2.2021- 26.3.2021. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 26.3.2021.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/01337. 

Tilhørende dokumenter

Offentlig ettersyn - PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre, gnr-bnr 212-10, 1.pdf

Vedtak3.pdf

Saksutskrift - 1.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre, gnr-bnr 212-10, 1.pdf

Planbestemmelser20210113 BYA sjøboder presisert.pdf

Ettersendt 2 - Detaljreguleringsplan for gnr 212-10 og del av 212-1, Langøy Midtre.pdf

2255_ROS-analyse 20201124.doc.pdf

2255_Langøy Midtre 212-10 og1__planbeskrivelse_20201124.docx.pdf

Snitt 01 .pdf

Plan 02 Hems.pdf

Plan 01 1.etg.pdf

Fasade 04 Sør.pdf

Fasade 03 Øst.pdf

Fasade 02 Nord.pdf

Fasade 01 Vest.pdf

A72-x03 Sol - Skygge - Mai.pdf