- Takform (pkt. 4.h) tas ut av planbestemmelsene.

Reguleringsplan sendes med dette til offentlig ettersyn til berørte parter i 6 uker i perioden 28.12.2020 til 8.2.2021.

Eventuelle merknader til sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 8.2.2021.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/03300.

Tilhørende dokumenter:
Offentlig ettersyn PlanID 4206 06401 Reguleringsplan for Borhauggarden, gnr-bnr 36-230.pdf

Saksutskrift - 1.gangsbehandling Reguleringsplan for Borhauggarden gnr-bnr 36-230.pdf

Vedtak1.pdf

Planbeskrivelse 06.07.20.pdf

Plankart-A3-L_280920.pdf

KT reguleringsbestemmelser- Borhauggarden 1_3.pdf