På årsmøtet i Geovekst-samarbeidet oppfordret Kartverket kommunene til å undersøke om kommunale anlegg er registrert i SSR. I Farsund har vi mange som ikke er det, og vi har derfor reist navnesak. Det er viktig å ha anleggene registrert med hensyn til eventuell utrykning, oppmåling, saksgang osv.

Saken var til behandling hos utvalg for levekår 18. januar 2023. Her finner du vedtaket. 

§ 8 i Stedsnavnloven sier at saken skal gjøres kjent for de som har rett til å uttale seg. Saken er derfor lagt ut på høring. Innspill sendes kommunen innen 5. februar d.å. Saken vil deretter bli endelig avgjort av Kartverket.