Åpningstider:
Mandag kl. 17.-19.00: Familie, kl. 19.-21.00: Menn
Onsdag kl. 17.-19.00: Familie, kl. 19.-21.00: Damer
Fredag kl. 18.-20.00: Fredagslaugen m/badstu – 18 år.
Lørdag kl. 12.-18 .00: Familie.
  • Man kan bade i 1 time.
  • Det er påbudt med badehette.
  • Følg badevaktens beskjeder.

Priser for svømming i Listahallen

Gjeldende fra 01.01.2021

Barn og pensjonister kr. 30,-/gang
Voksne kr. 50,-/gang
Familierabatt kr. 120,-/gang
Klippekort kr. 220,-
Familie klippekort kr. 400,-
Pensjonister kr. 30,-/gang