Eilert Sundt utbyggingen - parkering i anleggsperiden

Førstkommende mandag settes spaden i jorda for Nye Eilert Sundt.
Avsperring av gater og midlertidig trafikkavvikling medfører færre parkeringsplasser.
Trykket på eksisterende plasser vil øke. Vi oppfordrer derfor alle som jobber eller går på skole i byen å vurdere alternative muligheter.

Farsund kommune oppfordrer deg til å sykle eller gå, kjøre buss eller samkjøre i kommende byggeperiode.
Alle som kan gå eller sykle har nå en gylden mulighet til å komme i gang. Det er helse i hvert steg og tråkk!

Benytt gjerne parkeringsplasser litt utenfor sentrumskjernen for heldagsparkering! Dette vil samtidig frigjøre sentrale plasser til handlende og øvrige besøkende som byen trenger!