Skriftstørrelse

Helse og omsorg | Farsund

Lister barnevern

Leder:
Bodil Waage Glomsheller
Telefon leder:
38382000
Mobil leder:
48890785
Telefon avdeling:
.
Besøksadresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 100
Postnummer:
4552
Poststed:
Farsund

Lister barnevern har ansvaret for å utføre det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Lister barneverns visjon er "med barnet i fokus -  rett hjelp til rett tid".

Primært er det foreldrenes oppgave å sørge for sine barns oppvekstvilkår. Barneverntjenesten iverksetter tiltak overfor barn/unge og familier som følge av forholdene i hjemmet og/eller særlige behov hos barnet. Tiltakene skal ha som formål å bedre barnets levekår og utviklingsmuligheter, dette blant annet gjennom å styrke foreldrefunksjonene og foreldrenes evne til selv å ha omsorgen for sine barn. Tiltakene er i utgangspunktet frivillig og vårt mål er å jobbe i tett dialog med barnet/ungdommen, dets familie, nettverk og aktuelle instanser.

Tiltakene fra barneverntjenesten er sekundære og iverksettes i de tilfellene der andre lovverk ikke gir rettigheter.

Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til «barnets beste».

Barnevernet jobber etter minste inngreps prinsipp og målestokken vår er at omsorgen er «god nok». Ved interessemotsetning mellom barnet og foreldrenes behov, skal det legges avgjørende vekt på hensynet til barnet. Foreldrenes behov må i slike tilfeller underordnes hensynet til barna.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnet/ungdommens behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene finne en ny plass for barnet/ungdommen å bo. Dersom et barn/ungdom skal bo utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda etter forslag fra barneverntjenesten.

Avgjørelser som er fattet av Fylkesnemnda kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunene, og behandler klager på barneverntjenesten.

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss