Vedtaket kan påklages etter faste regler innen 3 uker fra denne kunngjøringen. En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal begrunnes, og begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 

Les brevet her.