• Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
  • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
  • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Du bestiller selv din time på: https://timebestilling.remin.no/farsund

Husk at den kan gis tidligst 4,5 måneder (20 uker) etter at du har fått din andre vaksinedose. Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.