Ordførere etter sammenslåingen i 1965

1965-73          Sveinung Tveit
1974-75          Martin Sudland
1976-79          Richard Urbye Buch
1980-87          Julius Andersen
1988-91          Ole Conrad Evenstad
1992-2003      Ove Rullestad
2003-07          Margit Brøvig
2007-11          Stein Arve Ytterdahl
2011-15          Richard Ivar Buch
2015-dd.         Arnt Abrahamsen

Ordførere i Farsund bykommune 1837-1964

I 1837 og 38 ble ordførervalget avholdt i juli. I slutten av desember 1838 ble det holdt nytt ordførervalg og siden var hovedregelen av ordførerens funksjonstid fulgte kalenderåret.

1837                      Fr. Chr. Thrane Abel
1838                      Christian Larsen
1839                      Fr. Chr. Thrane Abel
1840                      Jens Christian Hejde
1841                      Hans P. Bøckman
1842                      Christian Larsen
1843                      Johan C. Eliesen
1844                      Johan Henrik Lund
1845                      Hans P. Eide
1846                      Fr. Chr. Thrane Abel
1847                      Hans P. Eide
1848-49                Hans P. Bøckman 
1850                      Gabriel G. Lund
1851                      E. Røhl
1852                      Jens Christin Hejde
1853                      Gottlieb Gundersen
1854                      E. Røhl
1855                      Gottlieb Gundersen
1856                      Hans Paludan Eide
1857-60                Gottlieb Gundersen
                              (Adam Otto ble valgt for 1860, men døde.)
1861                      Sigbjørn Salvesen
1862                      Gottlieb Gundersen
1863                      Sigbjørn Salvesen
1864                      Gottlieb Gundersen
1865                      Sigbjørn Salvesen
1866-68                Gottlieb Gundersen
1869                      Sigbjørn Salvesen
1870                      Fredrik A. Otto
1871-73                 Peter Sundt
1874                      Theodor August Overwien
1875                      Severin Jahnsen
1876                      Theodor August Overwien
1877                      Peter Severin Pedersen
1878                      Adolf Julius Wichstrøm
1879                      Peter Severin Pedersen
1880                      Peter Sundt
1881                      Peter Severin Pedersen
1882                      Severin Abrahamsen
1883-84                 Fredrik Julius Kloumann
1885-96                 Peter Severin Pedersen
1896                      Harald Hansen
                              (Peter Severin Pedersen døde i februar 1896.)
1897                      Peder Simonsen Holmesland
1898                      Harald Hansen
1899                      Peder Simonsen Holmesland
1900                      Einar Bärnholdt
1901-02                Peder Holmesland (V)
                              (Sigvald Nyvold fungerte en del av 1901.)
1903                      Harald Hansen (Det liberale)
1904                      Ivar Svenningsen (Det reformvennlig høire)
1905-07                Anders Vesthassel 
                              (Det liberale venstre, Venstre, og Formannskapspartiet)
1908                      Hans M. Meyer (Avholdspartiet)
                              (Fra 22. januar fungerte Sigvald Nyvold som ordfører.)
1909-10                Alfred Abrahamsen (De frie velgere)
1911-13                Thales Johnsen (H)
1914                      Anders Vesthassel
                              (Det liberale venstre, Venstre, og Formannskapspartiet)
1915-16                Tharald Brøvig (H)
1917-18                Sigvald Nyvold (V)
1919                      Anders Vesthassel
                              (Det liberale venstre, Venstre, og Formannskapspartiet)
1920-22                Tharald Brøvig (H)
1923-25                Thales Johnsen (H)
1926-37                Tharald Brøvig (H)
1938-40                Karl Briseid (V)
1941                      Sigurd Barr (NS) (juni-august)
1941-45                Johannes Feet (Sept. 1941-januar 1945.)
1945                      Midlertidig bystyre til frigjøringen
1945                      Karl Briseid (V)
1946-47                Sverre Carlsen (H)
1948                      Finn Reinertsen (H)
1949                      Harald Brøvig (H)
1950                      Finn Reinertsen (H)
1951-64                Harald Brøvig (H)

Ordførere på Lista 1838-1964

1838-43          Christian Schønning Wulff
1844-45          Lars Andreas Jensen Meberg
1846-49          Aslag Reiersen
1850-53          Lars Andreas Jensen Meberg
1854-57          Aslag Reiersen
1858-59          Aanen Olsen Bergsager
1860-65          Jørgen Ottesen
1866-67          Bernt Ludvig Nielsen
1868-69          Lars Severin Jensen Vinnem
1870-71          Reinert Aslagsen
1872-77          Adolf Fredriksen
1878-89          Johan Julius Olsen
1890-91          Adolf Fredriksen
1892-98          Johannes T. Østensen
1899-1901      Abraham Theodor Berge
1902-04          Nils Mikal Abrahamsen
1905-19          Ole Walaas Selvaag
1920-22          Karl Sanne
1923-25          Ole Walaas Selvaag
1926-31          Berner August Berntsen Skeibrok
1932-34          Adolf Østhassel
1935-37          Edwald Helvig
1938-40          Hjalmar Østensen
1941-45          Martin Vindheim
1945-47          Einar B. Nielsen
1947                Håkon Hansen
1947-50          Berner August Berntsen Skeibrok
1950-55          Andreas Emanuelsen
1955-63          Olaf Velle
1963-64          Sveinung Tveit
                       (første ordfører etter sammenslåingen i 1965)

Ordførere i Spind 1837-1964

Felles kommunestyre med Herad herred fra 1837-1893, da Herad ble delt i to. Frem til etter 2. verdenskrig var valgperioden 2 år.

1837-1841      Jeremias Fredrik Hansen Friis
1841-43          Rasmus Tobias Rasmussen Ekeland
1843-55          Ulric Bugge
1855-57          Peder Christian Nøtland
1857-61          Enok Lundegård
1861-63          Peder Antonisen Sæveland (Fra Herad herred.)
1863-65          Gabriel Torkildsen Grimestad (Fra Herad herred.)
1865-67          Tobias Olsen Rødland
1867-71          Peder Antonisen Sæveland
1871-73          Gabriel Torkildsen Grimestad
1873-77          Peter Rasmussen Bugdøy
1877-79          Jens Andreas Torsen Welle

(Siste periode ordfører ble valgt av formannskapet.
Ny lov i 1879 ga herredsstyret mandat til å velge. Og nå var det alltid
to kandidater til ordførervalget, 1 fra Herad og 1 fra Spind.)

1879-81          Ingvard Andreassen Svindal
1881-83          Peder Rasmussen Sævig
1883-89          Hans Martin Ariansen Håvig
1889-91          Hans Jansen Briseid
                       (siste felles ordfører før Herad ble delt i to.)

Herad ble delt så Spind og Herad ble egne kommuner fra 1893.

1891-95          Gabriel Jacobi Jensen Bekkevig
1895-97          Tønnes Emanuel Tobiassen   
1897-07          Gabriel Jacobi Jensen
1908-16          Gabriel Salvesen
1917-22          Hans Jacob Olsen
1923-39          Anders Risnes
1939-40          Trygve Nøtland (varaordfører for Risnes som ble fylkesrevisor)
1941-42          Anders Risnes (til 15.09.42.)
1942-44          Trygve Nøtland (fra 16.09.42-44.)
1944-45          Olaf Årikstad (1944-10.05.45.)
1945                Kåre Helle (valgt etter krigen 11. 05.-23.08.)
1945                Jørgen Farbrot (24.08.-31.12.)
1946-49          Sakarias Espeland (Valgt ved nytt kommunevalg.)
1950-64          Theimann Theisen

Ordførere i Herad

Ordførere i Herad kommune fra 1837. Kommunen het Herred frem til 1917.
Felles kommunestyre med Spind fra 1837-1893, med stort sett full enighet i formannskapet om hvem som skulle være ordfører. Tenk det! 
Frem til etter 2. verdenskrig var valgperioden 2 år.

1837-1841      Jeremias Fredrik Hansen Friis, Fulland.
1842-43          Rasmus Tobias Rasmussen Ekeland
1843-55          Ulric Bugge
1855-57          Peder Christian Nøtland
1858-61          Enok Lundegaard
1862-63          Peder Antonisen Sæveland (fra Herad herred)
1864-65          Gabriel Torkildsen Grimestad (fra Herad herred)
1866-67          Tobias Olsen Rødland
1868-71          Peder Antonisen Sæveland (satt også 1862-63)
1872-73          Gabriel Torkildsen Grimestad (satt også 1872-73)
1874-77          Peter Rasmussen Bugdøy
1878-79          Jens Andreas Torsen Welle

(Siste periode ordfører ble valgt av formannskapet.
Ny lov i 1879 ga herredsstyret mandat til å velge. Og nå var det alltid
to kandidater til ordførervalget, 1 fra Herad og 1 fra Spind.)

1880-1881      Ingvard Andreassen, Svindal
1882-1883      Peder Rasmussen, Sævik
1884-1889      Hans M. Ariansen, Havik
1890-1891      Hans Jansen, Briseid

Herad ble delt så Spind og Herad ble egne kommuner fra 1893.

1892-1893      Gabriel J. Jensen
1894-1897      Kristian Tønnesen
1897-98          Andreas A. Tosås
                        (Døde og varaordfører Daniel Ofte rykket opp nov. 1897).
1899-01          Georg Grimestad
1902-04          Daniel Kristoffersen Åpta
                        (Rykket også opp til ordfører i 1897-1899).
1904-05          Kristian Tønnesen (død i 1905).
1905-07          Hans Johansen Klungland
                        (Varaordfører for Christian Tønnesen)
1908-13          Sven S. Haaland
1914-16          Werner H. Sande
1917-22          Georg Grimestad (satt også 1899-01).
1923-25          Syvert Kjørkleiv
1926-35          Martin A. Sandvik
                        (Dro til sjøs i 1935 og varaordfører Johs. Aadnesen Drange inn.)
1935-37          Johs. Aadnesen Drange
1937-39          Syvert Kjørkleiv (satt også 1923-25).
1940                Et nytt «herredsting» skulle styre, men det meste var
                        som før i Herad.
1841                Ole Tønnesen Skjoldal,
                        (Et møte hjemme på Skjoldal, syk og døde)
1945-1955      Magnus Meland
1955-58          Robert Holmen (flyttet fra bygda i 1958)
1958-59          Randulf Lauland (varaordfører for Robert Holmen).
1959-65          Magnus K. Meland

Kommunesammenslåing.