Formålet med planarbeidet er å oppdatere planen i forhold til nye behov og utfordringer. Gjeldende plan for 2018-21 kan du se her.

Planen er blant annet nødvendig for å få tilskudd (spillemidler) til anlegg innenfor idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg, se handlingsprogrammet bakerst i planen. Handlingsprogrammet oppdateres årlig. Oppdatert handlingsprogram finnes her: 

Handlingsprogram rev.nov2020.pdf

Kommunen ønsker innspill til nye behov og utfordringer som bør omtales i planen, og forslag til nye anlegg, gjerne med begrunnelse for hvorfor anlegget bør prioriteres i planen.

Innspill sendes; Farsund kommune, boks 100, 4552 Farsund eller på e-post: post@farsund.kommune.no innen 30.04.21.