Planen er et redskap for å nå kommunens mål innenfor områdene som gjelder idrett og fysisk aktivitet. Den er også et grunnlag for kommunale prioriteringer i perioden planen gjelder. Og sist, men ikke minst, så må anleggene det skal søkes spillemidler til være registrert i en politisk vedtatt plan.

Motto for planen er: "Alle i aktivitet!"

Du kan lese den her.