Skriftstørrelse

Hopp til her

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering for gnr/bnr 212/10 og 212/1, Langøy Midtre

 Spiss Arkitektur og Plan AS varsler:

"I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-15 varsler SPISS Arkitektur & Plan AS, på vegne av Svein Arne Theodorsen, oppstart av privat detaljregulering på Langøy Midtre, gnr 212 bnr 10 og 1 i Farsund kommune. 

Detaljplan utarbeides i henhold til «Langøyplanen» og gjelder byggeområde for hytter/fritidsbolig og felles havn. Planen legger til rette for terrengarbeid og oppføring av hytter, boder og naust. Det gjøres spesielt oppmerksom på § 12-15 der søknad om byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger med vedlegg I og II.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: SPISS Arkitektur & Plan AS, Postboks 151, 4662 Kristiansand S, innen mandag 10.8.2020.
Spørsmål kan rettes til Erik Tveit, tlf 905 96 565. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Ytterligere informasjon: www.spissark.no og på kommunenes hjemmeside."

Se fullstendig utlysning og ytterligere informasjon i dokumentene under. 

tilhørende dokumenter

pdf2255_Varsel_om_oppstart_20200618.pdf

pdf2255_Planinitiativ_20200515.pdf

pdf2255_Møtereferat_oppstartsmøte_detaljregulering_gnr_bnr_212_10_og_del_av_212_1_.pdf

pdf2255_Annonsetekst_20200617A.pdf

pdf2255_Adresseliste_varsel_om_oppstart_2020.06.18.pdf

 

 

 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Logg inn