Åpningstider og stemmesteder

Valgdagen til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september 2019. I Farsund kommune er det vedtatt å ha en-dags valg.

Vi kommer tilbake med mer informasjon her.