Saksdokumentene finnes på:https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND

Møtene kan følges direkte eller ses i opptak på Kommune-TV på:
https://farsund.kommunetv.no/live

Ekstra formannskapsmøte 19.3.2021 blir ikke sendt på Kommune-TV.