Kommunestyrets sammensetning

Følgende parti har slik representasjon i Farsund kommunestyre i valgperioden 2019 - 2023:

Arbeiderpartiet - 8 representanter
Kristelig Folkeparti - 5 representanter
Senterpartiet - 3 representanter
Sosialistisk Venstreparti - 1 representant
Rødt - 1 representant
Fremskrittspartiet - 6 representanter
Venstre - 1 representant
Høyre - 4 representanter

Kommunestyret består i denne perioden av 18 menn og 11 kvinner.

Ordfører for denne perioden er Arnt Abrahamsen (Ap), varaordfører er Jostein A. Kydland (Krf).

Gruppeledere

Gruppeledere i de politiske partier 2019-2023
Parti Navn Mobil E-post
Arbeiderpartiet Grace Buch 971 64 686 grace.buch@gmail.com
Kristelig folkeparti Jostein A. Kydland 900 76 291 kydland@me.com
Fremskrittspartiet Ingrid Williamsen 971 15 233 ingrid.williamsen@vabb.no
Høyre Hilde Rullestad 913 04 151 hilderullestad@hotmail.com
Senterpartiet Jens Viken 901 00 626 jensvike@online.no
Venstre Inger Arctander 901 50 933 inger.arctander@me.com
Sosialistisk venstreparti Anija M. Wormsen 902 91 191 anija.m.wormsen@gmail.com
Rødt Øystein Bekkevold 905 84 158 oystein.bekkevold@farsund.kommune.no

 

Partiledere

Parti Navn Mobil E-post
Arbeiderpartiet Kristoffer B. Salvesen 952 07 383 k-salv@online.no
Kristelig folkeparti Guttorm Eng 915 53 647 gutteng@gmail.com
Fremskrittspartiet Merete Syvertsen 920 47 613 meretesyvertsen@hotmail.com
Høyre Inger Stray Jensen 917 53 358 isjhuseby@gmail.com
Senterpartiet Jens Viken 901 00 626 jensvike@online.no
Sosialistisk venstreparti Marie-Theres H. Kolnes 977 60 503 mtot@online.no
Venstre Lasse Vetland   lassevetland@outlook.com
Rødt Yngve Kronstad Johansen    

 

Gruppemøter i de politiske partiene

Partiene har gruppemøter i uker det er politiske møter som følger:
Parti Sted Tid
Arbeiderpartiet Lista ungdomsskole Mandag kl. 19:00
Kristelig folkeparti Lista ungdomsskole Mandag kl. 19:00
Fremskrittspartiet Herredshuset Mandag kl. 17:00
Høyre Kommunstyresalen, rådhuset Mandag kl. 18:00
Venstre Kantina, rådhuset Søndag kl. 18:00
Sosialistisk Venstreparti
(uker med kommunestyremøter)
Kantina, rådhuset Mandag kl. 19:00