Barnehager og skoler

Barnehager og skoler er åpne og drives på gult nivå. Ungdomsskolene, videregående skole og voksenopplæring går tilbake til gult nivå. Ytterligere informasjon om dette sendes til foreldre og foresatte.

Kommunale bygg og tjenester

Kommunale bygg åpnes for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Aktiviteter for voksne fra og med 20 år anbefales utsatt inntil videre.
Egne retningslinjer for sammenkomster og arrangementer finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Bibliotekene har normal drift
Flipside kan holde åpent
Ungdomsklubber kan holde åpent dersom avstandskravet kan holdes, og det anvendes påmelding og føring av deltakerlister
Herredshuset i Vanse er stengt inntil videre
Anlegget ved Badehuset kan benyttes
Kulturskolen har normal drift
Kinoen har normal drift
Servicekontorets publikumsmottak på Husan er åpent fra kl 10.00 til kl 14.00
Sentralbordet til kommunen er åpent fra kl 08.00 til kl 15.00
Besøkende til saksbehandlere på Husan bes kontakte vårt sentralbord for å avtale tid 

Svømmehallen er stengt for offentlig svømming 
Svømmehallen er åpen for skolesvømming og for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år (svømmeklubbene m.fl) . Det er i tillegg åpent for eventuelle treningsopplegg for brukere av helsetjenester

Besøkende på institusjoner:
Pårørende kan besøke sine kjære på kommunens institusjoner.
Ta kontakt med institusjdonen for å avtale besøk. Familie og nære pårørende prioriteres.

Politiske møter i uke 4

Teknisk utvalg 26. januar Kantina på Husan

Landbruksutvalget 27. januar Kommunestyresalen (NB. Endret fra Teams-møte)

Levekårsutvalget 27. januar Kantina

Formannskapet 28. januar Kommunestyresalen

Informasjonskanaler

Farsund kommunes nettside er vår hovedinformasjonskanal https://www.farsund.kommune.no/

Våre nyheter deles også på Facebook https://www.facebook.com/Farsundkommune

Kriseledelsens referater blir løpende lagt ut i form av pressemelding og delt med nabokommunene, alle ledere i kommunen, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Med hilsen
Ståle Manneråk Kongsvik
Farsund kommune
Rådmann
Telefon: 489 97 031

 

Pressemelding 20. januar 2021