PRISLISTE FOR PRIVAT LEVERING AV AVFALL PÅ SKJOLDNES

(Priser pr. 1.1.2018)
 
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS
 
Gratis levering:
 • Hvitevarer og andre elektriske artikler
 • Maling, oljeprodukter, sprøytemidler og andre kjemikalier
 • Termometer og andre kvikksølvholdige artikler
 • Annet farlig avfall (tidligere spesialavfall) som lysrør, sparepærer og bilbatterier
 • Papp og papir
 • Bildekk uten felg
 • Metall
 • Ren plastemballasje i gjennomsiktig sekk
 
Levering mot betaling:
 • 1 sekk sortert restavfall kr. 20,-
 • Personbil kr. 50,-
 • Stasjonsvogn/liten varebil kr. 80,-
 • Normal tilhenger kr. 100,-
 • Stor tilhenger kr.150,-
 • Varebil kr. 180,-
 • Dekk med felg kr. 25,- pr stk.
 
Husholdninger kan levere inntil 1000 kg eternitt og annet farlig avfall gratis pr. år dersom dette ikke er næringsavfall. Gi beskjed før ankomst ved levering av asbestholdig avfall.
 
Obligatorisk sortering:
I tillegg til sorteringsfraksjonene med gratis levering, skal trevirke, gips, porselen, glava, gulvbelegg, metall, glassflasker og PCB-holdige vindusruter sorteres og plasseres på anvist sted.
 
Åpningtider:
mandager kl. 08:00 - 13:00
onsdager kl. 12:00 - 19:00
fredager kl. 08:00 - 13:00
Post- og besøksadresse: Skjolnesveien 90, 4550 Farsund
Telefon: 38 39 07 56
 

ÅRSAVGIFTER RENOVASJON OG SLAM

Avgifter for 2020 vedtatt av kommunestyret 12.12.2019:

Helårsrenovasjon:
 • Grunngebyr kr. 693,75
 • Avfallsgebyr kr 3 006,25
Rabatter:
 • Samarbeidsrabatt (16% av avfallsgebyret) kr. 453,75
 • Rabatt for godkjent hjemmekompostering kr. 500,-
 • Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt.
 
Tilleggstjenester til enkelthusstander:
 • Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15m henteavstand) kr. 500,-
 • Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30m henteavstand) kr. 1 000,-
 • Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50m henteavstand) kr. 1 237,50
 • Stor beholder, restavfall til bleiebarn kr. 0,-
 • Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker kr. 0,-
 • Stor beholder, restavfall (240l), tilleggspris kr. 1 250,-

Hytterenovasjon:

 • Grunngebyr kr 647,50
 • Avfallsgebyr, containerbasert bringeordning kr. 1 462,50
 • Avfallsgebyr, beholderbasert henteordning fritid, med sortering kr. 1 812,50

Slamrenovasjonsavgift pr år: kr. 1 613,75 **

Slamrenovasjon pr tømming: kr. 3 227,50 **

** Slamtømming i bolighus skjer hvert 2. år, men avgiften deles i 2 og faktureres hvert år.

Fritidseiendommer tømmer etter behov, og betaler da hele beløpet ved tømming direkte til den som tømmer.

Alle priser er inkludert m.v.a

ÅRSAVGIFTER FOR VANN OG AVLØP

Avgifter for 2021 vedtatt i kommunestyret 10.12.2020:

Abonnementsgebyr for vann: kr. 2 250,-

Forbruksgebyr for vann (pr m3): kr. 9,80

Tilleggsgebyr innen vann:

 • Gebyr purring vannmåleravlesning kr 250,-
 • Gebyr stipulering av vannforbruk kr 625,-
 • Gebyr vannmåleravlesning (helsemessige årsaker) kr 0,-
 • Gebyr vannmåleravlesning kr 625,-
 • Ny vannmåler pga feil på vannmåler kr 0,-
 • Ny vannmåler pga feil fra abonnent (frostsprengt etc) kr. 1 000,-
 • Plombering vann kr. 625,-

Abonnementsgebyr for avløp: kr. 2 000,-

Forbruksgebyr for avløp (pr m3): kr. 19,50

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

OPPHOLDSBETALING SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

 

Det betales for 11 måneder pr. år. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det allikevel betales for tilbudet en har akseptert. I enkelte tilfeller kan man ha rett til redusert betaling, eksempelvis der man har barn på 1. og 2. trinn der familien har lav inntekt eller der man har barn på 5. til 7. trinn med særskilte behov.

Hva koster det?

 
Månedsplass ettermiddag Kr 2 355,-
Månedsplass morgen - Vanse SFO (1,5 t. pr. dag) Kr 1 020,-
Månedsplass morgen - Farsund og Borhaug SFO (1 t. pr dag) Kr   680,-
   
Timepris morgen Kr     34,-
Dagpris ettermiddag pr. måned:  
                Mandag, tirsdag og torsdag (pr. dag) Kr    365,-
                Onsdag og fredag (pr. dag) Kr    630,-
Kjøp av SFO-dag - enkeltdag i skolens ferier Kr    630,-
Kjøp av enkelttime (utenom ferier)  Kr      62,-
Midlertidig dispensasjon fra opphold i SFO (etter søknad) Kr      31,-
Gebyr ved for sent henting av barn Kr     260,-

 

 

Søskenreduksjon og redusert betaling

Det gis 25% reduksjon i oppholdsbetalingen for barn nr.2, 3, 4 osv. i samme familie. Søskenrabatt gis på det rimeligste SFO-tilbudet som blir benyttet av søsknene
(eks.: Det ene barnet går 4 dg/u, det andre barnet 2 dg/u – rabatten gis her på 2-dagers tilbudet).

 

PRISER FARSUND SMÅBÅTHAVN - PR. 1.1.2020

HAVN

PRIS PR BREDDEMETER

 Haugestranda 300,-
Jøllestø 600,-

Kjørrefjord

Sundsodden

1100,-

Lauervik

Farøy

Borshavn (ikke ny flytebrygge)

Tjørvehavn

Sigersvold

1200,-

Verven

Borshavn, ny flytebrygge

1800,-

Leie i småbåthavnene for båter under 15 meter.

Tildelingsvederlag for ny eller endret båtplass er kr. 1.500,-.

Det betales kr. 500,- for hver ventelisteplass man ønsker. Ventelisteplassen er gyldig i inntil 5 år eller til man får den ønskede båtplassen.

All bruk av strøm skal måles og betales for i henhold til gjeldende prisliste. Strømmåler hentes på servicetorget i Farsund. Depositum = kr. 800,- Årsleie = kr. 300,-

Båter som tas på land og som plasseres på områder som disponeres av Havnevesenet som ikke er godkjent til lagring av båter betaler kr. 10,- pr. lengdemeter pr. døgn. (Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika har godkjente områder)

Lagring av båter på land i Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika på anvist sted belastes med kr. 20,- pr. lengdemeter pr. måned.

Lagring av båt på land uten havneadministrasjonens tillatelse belastes med 3 x ordinær betaling.

Kjøp av båthusgrunn i Lauervika, Sundsodden og Kjørrefjord. Kr. 15.000,- pr. breddemeter (strandlinjemeter).

Fritidsfartøyer som anløper våre gjestehavner kan ligge vederlagsfritt i inntil 7 døgn. Deretter er prisen kr. 300,- pr. døgn.

Båter under 15 meters lengde som ønsker langtidsligge i våre gjestehavner eller ved andre offentlige kaier (lengre enn 30 dager) kan søke om dette og hvis det innvilges så skal det betales kr. 50,- pr. døgn + strøm.

BETALINGSSATSER FOR FARSUND KULTURSKOLE

Avgifter for 2018-2019 vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur 22.3.2018:

Elevavgift: kr. 2700,- pr år (kr. 1350,- pr semester)


BETALINGSSATSER PR. SEMESTER:

 
En elevplass koster 1350,- 
Sound of Happiness: 550,- 
Spill i band: 550,- (gratis hvis du har elevplass)
Musikkarusell: 550,-
Visuell kunst: 1350,-
Ballett: 1350,-


Søskenmoderasjon er 50% for hvert barn etter det første, og ingen familier betaler for mer enn 2 hele elevplasser. Det gis ikke rabatt for deltakelse i flere fag.
Regning sendes fra kommunekassen fordelt på høst- og vårsemester.

Oppsigelse av plass for vårsemester må leveres kulturskolen skriftlig, senest 1.desember. Overholdes ikke fristen betales full avgift for vårsemesteret.

LEIESATSER FOR LOKALER PÅ HUSAN / FARSUND RÅDHUS

Priser fra 1.1.2019

Galleri kr 550,-
Grønne salong kr 550,-
Kjøkken v/f.eks. møter kr 550,-
Festsalen m/galleri kr 3 100,-
Festsalen m/alle tilhørende lokaler kr 5 200,-
Depositum kr 1 000,-
Flygelleie kr 1 500,-

Kommunestyresalen kr 550,-

Kantina kr 550,-

LEIESATSER FOR HERREDSHUSET PÅ VANSE

Avgift gjeldende fra 2019:

Herredshuset på Vanse leies ut vederlagsfritt til kommunens lag og foreninger.

Leiepriser for andre er som følger:

 • Matsalen, salong + kjøkken - kr. 700,-
 • Kjøkken - kr. 400,-
 • Kommunestyresalen - kr. 400,-
 • Salong - kr. 400,-

 

LEIESATSER FOR IDRETTSBYGG OG ANLEGG

Gjeldende fra 1.1. 2020:

Betalingssatser for leie av idrettsbygg og anlegg

Svømmehallene:

Foreninger og lag fra egen kommune kr. 380,-/time
Etter kl. 2100 på lørdager og søndager kr.  535,-/time
Bading - tilstelninger / enkelttimer kr.  535,-/time
Leietakere fra andre kommuner kr. 650,-/time
Badebursdag med sikkerhetsvakt kr. 865,-

Idrettshallene:

Foreninger og lag fra egen kommune kr. 380,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 535,-/time
Døgnpris hall kr. 4280,-/døgn
Foreninger og lag fra andre kommuner kr. 650,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 800,-/time
Døgnpris hall kr. 4820,-/døgn
Leie til privat/kommersiell bruk fra Farsund kommune kr. 650,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 800,-/time
Døgnpris hall kr. 5350,-/døgn
Leie til privat/kommersiell bruk fra andre kommuner kr. 920,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 1070,-/time
Døgnpris hall kr. 6430,-/døgn

Konferanserom:

Foreninger og lag fri leie. Andre kr 110,- for opptil 3 timer.

Fotballhallen og utendørs kunstgress bane: Alcoaparken

NB. Utendørsbanen er ikke inkludert ved kamper i henhold til terminliste.

Foreninger og lag fra egen kommune kr. 535,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 800,-/time
Døgnpris hall kr. 6430,-/døgn
Foreninger og lag fra andre kommuner kr. 800,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 1390,-/time
Døgnpris hall kr. 8130,-/døgn
Leie til privat/kommersiell bruk fra Farsund kommune kr. 1100,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 1440,-/time
Døgnpris hall kr. 9330,-/døgn
Leie til privat/kommersiell bruk fra andre kommuner kr. 1550,-/time
Timeleie etter kl. 2100 kr. 3110,-/time
Døgnpris hall kr. 10900,-/døgn

NB!
Ved utleie vil det bli fakturert for minimum 1/2 time før og etter tildelt tid, for klargjøring og stenging av hallen.

Leiepriser utendørsanlegg
Kommunale gress og kunstgressbaner

Seriekamper i fotball kr. 700,-/kamp

Kamp for lag fra andre kommuner kr. 1000,-/kamp

Andre arrangementer for voksne kr. 1600,-/dag

Lag og foreninger fra andre kommuner kr. 3210,-/dag 

PRISER FOR SVØMMING I LISTAHALLEN

Gjeldende fra 01.01.2020

Barn og pensjonister kr. 30,-/gang
Voksne kr. 50,-/gang
Familierabatt kr. 120,-/gang
Klippekort kr. 220,-
Familie klippekort kr. 400,-
Pensjonister kr. 30,-/gang

LEIESATSER FOR EKKO, SHADOW OG FLIPSIDE

Gjeldende leiepriser for 2020 for Ekko fritidsklubb (Farsund), Shadow fritidsklubb (Vanse) og Flipside skatehall:

Ekko og Shadow 
Kr. 500,- pr. 2 timers leie, kr. 1.000,- for leie lenger enn 2 timer.
NB! For alle leietagere kommer et tillegg på kr. 300,- hvis man ikke vasker og rydder søppel selv.
Lag og foreninger i kommunen kan benytte lokalene gratis, men må vaske og kaste søppel.

Flipside
Leie pr. 2 timer: kr. 1500,-.
Annen type utleie: Etter avtale.

LEIESATSER FOR EILERT SUNDT AULA

Gjeldende fra 1.1.2020

Lag, foreninger, skoler og ideelle organisasjoner fra Farsund kommune:

Kr. 1050,- pr dag i helger/helligdager

Kommersielle/private aktører:

Kr. 1000,- pr dag for ukedager

kr. 1560,- pr dag i helger/helligdager

+ 10 % av billettinntekter

FEIER- OG TILSYNSAVGIFT

Avgift for 2021 vedtatt i kommunestyret 10.12.20:

Pr pipe pr år: kr. 490,50 inkl. mva.

GEBYRER ETTER MATRIKKELLOVEN

Vedtatt av Farsund kommunestyre 12.12.2019:

Gebyrer etter matrikkelloven

GEBYRER FOR SEKSJONERING ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

Avgift for 2020 vedtatt i kommunestyret 12.12.2019:
 
Behandlingsgebyr for seksjonering etter eierseksjonsloven: kr. 5 500,- 

FRIKJØP AV KRAV OM PARKERINGSDEKNING

Avgift for 2020 vedtatt i kommunestyret 12.12.2019:

Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven fastsettes til kr. 160 000,- pr plass innenfor bestemmelsesområde for sentrumsrelaterte forretnings- og serviceområde i Farsund by, benevnt BE 5 i kommunedelplan for Farsund Lista. Prisen er satt ut fra kostnad pr plass ved bygging av p-hus i Farsund sentrum.

Frikjøp av krav om pakeringsdekning etter plan- og bygningsloven er kr. 90 000,- for alle øvrige områder i kommunen som ikke omfattes av forannevnte. 

BETALINGSSATSER FOR KARTUTSNITT, KOPIER, SALG AV ARK MV.

VARE/TJENESTE

PRIS pr 1.1.2020

 

 

Kartutsnitt:

 

Enkelt A4/Farger /Sorthvitt

50,- / 20,-

Enkelt A3/Farger /Sorthvitt

100,-/ 40,-

A4 m. Reguleringsforhold/kommuneplan

100,-

A3 m. Reguleringsforhold/kommuneplan

200,-

Kopi av målebrev

100,- PR. EIENDOM

   

Kopiering: tosidig kopi = dobbel pris

 

A4 ark sorthvitt

5,-

A3 ark sorthvitt

10,-

A4 farge

10,-

A3 farge

20,-

”Rett kopi” stempel

2,-

Andre størrelser, egen prisliste/teknisk

 

 

 

Skanning:

 

Pr. sending

10,-

   

Laminering:

 

A4 – pr. ark

15,-

A3 – pr. ark

30,-

   

Salg av ark til utskrifter,  publikums PC: (medbrakt ark ikke tillatt)

 

A4 til internettsider, pr. ark

5,-

MINSTE FAKTURERINGSBELØP ER KR.  500,-

I Servicetorget finnes en PC som er tilgjengelig for publikum. Denne kan brukes fritt til oppslag. Ved utskrift må ark kjøpes i Servicetorget.

Pris finnes i prislisten. 

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER SOM ER SÆRSKILT TILRETTELAGT

Priser pr. måned gjeldende fra 2020

Uten bemanning:
Bjørkeskaret, 10 leiligheter kr. 7256,- (ekskl. strøm)
Bryne, 8 enkle boliger kr. 6051,- (ekskl. strøm)
Bryne, 2 doble boliger kr. 8109,- (ekskl. strøm)

Med bemanning:
Livdekrona 24 enkle boliger kr. 7878,- (+ fast pris strøm 1037,-)
Livdekrona 4 doble boliger kr. 10 122,- (+ fast pris strøm 1186,-)
Minde bofellesskap kr. 8493,- (inkl. strøm)
Minde 2A-D kr. 6731,- (ekskl. strøm)
Mosvold bofellesskap kr. 7256,- (ekskl. strøm), kr. 8493,- (inkl. strøm)
Listaheimen 32 enkle boliger kr. 7878,- (+ fast pris strøm 1037,-)

EGENBETALING HJEMMETJENESTER

Beløpsgrensen for hjemmetjenester reguleres årlig med utgangspunkt i grunnbeløpet i
folketrygden pr. 1.mai siste året.
Pr. 1.mai 2019 utgjør 1G kr. 99.858.

  Netto inntekt Betalingssatser pr. måned
Under 2G                      Inntil 199.716                                 210                                      
 2G-3G 199.717 til 299.574  867
 3G-4G  299.575 til 399.432  1539
 4G-5G  399.433 til 499.290  2118
 Over 5G         499.291 og over           3255


Videre reguleres timeprisen for selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp). For brukere med et forbruk på inntil 4 timer pr. måned fastsettes prisen etter tidligere beregninger av selvkost til kr. 354 pr. time.

Tjenesten praktisk bistand/ hjemmehjelp vil endre praksis fra januar 2020. For de som ikke kan utføre dette selv, eller har pårørende som kan bistå, vil den enkelte som har behov få hjelp til innkjøp ved:
- Lage handleliste
- Bestille matvarer fra butikk en gang pr. uke
- Ta imot matvarer etter levering fra butikk

Trygghetsalarm:
Pris pr. abonnement er kr. 1843 pr. år.

Kommunens dagtilbud:
Månedspris (inkludert måltider) for 5 dager pr. uke: 3387,- uten transport og kr. 5333,- med transport. Månedspris for den enkelte tjenestemottaker justeres prosentvis i tråd med antall dager pr. uke man har vedtak om tjeneste.

Elektroniske nøkler:
Egenandel for elektronisk låsesystem kr. 264 pr. år.

Fysioterapi:
Fysioterapitjenester tar egenandel ut fra enhver gjeldende takstplan for fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, og kommunalt ansatte fysioterapeuter.
Det er ingen egenandel for hverdagsrehabilitering.

Korttidshjelpemidler:
Det kan bli aktuelt å ta en egenandel for korttidsutlån av hjelpemidler som krykker, støttehåndtak, og andre småhjelpemidler.

Matombringing;
Utlevering av middag/ dessert til hjemmeboende
Middag liten porsjon kr. 64,-
Middag vanlig porsjon kr. 70,-
Middag stor porsjon kr. 77,-
Grøt/ komper kr. 27,-
Dessert kr. 13,-
Lunsj 25,-

Full kost pr. måned kr 3811,- for beboere på Listaheimen og Livdekrona. 

BETALINGSSATSER FOR INSTITUSJONSOPPHOLD

Egenbetaling ved opphold i institusjoner er hjemlet i forskrifter.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

BETALINGSSATSER FOR TRYGGHETSALARM OG ELEKTRONISKE NØKLER

Trygghetsalarm:
Pris pr. abonnement er kr. 1843 pr. år.

Elektroniske nøkler:
Egenandel for elektronisk låsesystem kr. 264 pr. år.

VILTFORVALTNING - AVGIFTER

Avgifter gjeldende for 2020:

Felling av skadegjørende rådyr, oppgjør for slakteverdi : Kr 500,-

OPPHOLDSBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gjeldende satser fra og med 1. januar 2020:

Satser pr måned:
Antall dager:
3 dager 1 881,-
4 dager 2 508,-
5 dager 3 135,-
Moderasjon barn 2: 30%
Moderasjon barn 3: 50%

Foreldre som har behov for redusert sats kan søke om dette til kommunen.
Se informasjon og søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Kostpenger kommer i tillegg til ordinær oppholdsbetaling.

Antall dager, sats pr. måned
3 dager 215,-
4 dager 287,-
5 dager 385,-

KOMMUNAL FAKTURAORDNING

Det er kommunen som administrerer fakturarutinene for de kommunale barnehagene. Kemneren har ansvar for oppfølging etter at faktura er utstedt. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

 

Det er kommunen som administrerer fakturarutinene for de kommunale barnehagene.
Kemneren har ansvar for oppfølging etter at faktura er utstedt. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

KID-nummer er påført alle fakturaer som sendes ut – også e-faktura, og det er viktig at dette nummeret er påført alle betalinger.

BETALINGSSATSER FOR VOKSENOPPLÆRING

2020:

For elever som skal betale for voksenopplæring koster det kr. 110,- pr dag for undervisning. 

BEVILLINGER

Avgift for 2020 vedtatt i kommunestyret 12.12.2019:

Kunnskapsprøve om alkoholloven:

Pris: kr 400,-

Etablererprøve i forbindelse med serveringsbevilling:

Pris: kr. 400,-

Gebyr for skjenking og salg av alkohol:
 
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:
 
Salg:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 
Skjenking:
- 0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1700,- for salg og kr 5300,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
 
For ambulerende bevilling (lukket selskap) betales gebyr på kr 380,- pr. gang.

Ved bevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement) betales gebyr med kr 1.000,- pr arrangementsdag