Ordningen har en tidsramme på 5 år og et samlet budsjett på inntil 15 millioner koner. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Hvis dette kan være interessant for deg (eller noen i ditt nettverk) finner du mer informasjon om ordningen her. 

Det holdes også et digitalt informasjonsmøte tirsdag 17. januar kl. 13.00 – 14.30. Her vil det bli informasjon om ordningen og hva som kreves av søkerne, og det vil også være mulig å stille spørsmål. Ønsker du å delta på dette kan du gå inn på lenken tirsdag 17.01.2023 kl. 13.00: Klikk her for å bli med i møtet

Agder fylkeskommune viser også til sin "storymap" for uthavnene. Her finner du mye fin og nyttig informasjon.