• Et nyskapende, tverrfaglig prosjekt for kreativ ungdom:

Gjennom en kreativ prosess, ledsaget av profesjonelle kunstnere som mentorer, får deltakerne veiledning til å skape et nytt produkt som kombinerer låtskriving og visuelle uttrykk!

  • En trygg møteplass for ungdommer med like interesser
  • Hvem kan søke?

Alle ungdommer i alderen 15 –18 år, bosatt i Norge, som ønsker å utvikle sin skapertrang og få muligheten til å lære mer av dyktige, kjente mentorer. 

Vi stiller ikke krav om at søkeren må være kulturskoleelev.

  • Hvordan søke om å bli med?

Lørdag 1. januar 2022 åpner søknadsportalen på kulturskoleradet.no

Vi ønsker søkere som har interesse for låtskriving innenfor rytmisk musikk og visuell kunst.

  • Inntil 20 ungdommer vil bli valgt ut til å delta

Vi er behjelpelig med å søke om godkjent fritak fra ordinær undervisning for søkere som får tilbud om plass.

  • Økonomi:

Egenandel for deltaker: 400 kroner.

Arrangør dekker reise, alle oppholdsutgifter og verksteder.

  • Søknadsfrist: 28. februar 2022
  • Les mer her.