Nye nasjonale tiltak

  • ​Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt) 
  • ​Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)
  • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)
  • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.