De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Trafikklysmodellen som lokalt beredskapstiltak

I en normal hverdag er det ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler.

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler videreføres imidlertid som mulig beredskapstiltak lokalt når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig.