Kulturskolens tilbud fra 6 år

Visuell kunst: Undervisning på Ekko i forskjellige tegne- og maleteknikker og visuelle uttrykk. Oppgavene veksler mellom det å lære elevene å iaktta og gjengi det de ser, og friere oppgaver knyttet til elevens egen fantasi. Onsdag ettermiddag. Pris:1.500,- pr. semester og en materialavgift på 150,-.

 Musikkarusell er et introkurs til musikk. Her skal vi bruke sang, lek og dans for å bygge grunnleggende ferdigheter innenfor musikk. Vi jobber med rytmer, tilnærmer oss noter og legger vekt på sangglede og trygghet i formidlingen.
I løpet av skoleåret får vi besøk av flere lærere fra kulturskolen og skolekorpsene som viser sitt instrument (trommer, gitar, ukulele, piano, sang og ulike blåseinstrumenter). Elevene får lytte, se, kjenne og selvfølgelig også prøve å spille selv. På denne måten blir det lettere for barnet å velge hvilket instrument det vil spille på dersom han vil gå videre i kulturskolen eller korpset. Elever som har deltatt på karusell blir prioritert ved opptak i kulturskolen.

Undervisningen vil foregå i SFO-tiden på mandag og onsdag på de ulike barneskolene. Tilbudet går over hele skoleåret og påmeldingen er dermed bindende for et helt år.
Prisen er kr 1.200,- (et helt skoleår).

Barnekoret Sifa+

Sifa + har kick off  25. august på Kirketorget , og har alle samlinger  der , hver torsdag kl. 17.30- 18.45. Sang , aktiviteter, lek og mye gøy ute og inne , for alle barn i 1.-7. klasse . Høres det gøy ut med sang og musikk, lek og aktiviteter – ute og inne? 
Mer info : Barnekoret  Sifa , Farsund Menighet - ved Siri T. Sunde, tlf. 95130586.

 

Farsund Bobcats Rugby

Farsund Bobcats Rugby league klubb ønsker nye medlemmer velkommen til trening i Alcoahallen torsdag 25.08 kl. 17.30 - 19.00.
Kontaktperson: Miriam Ousdal, farsundbobcats@outlook.com.
Facebookside: Farsund rugby league.

Farsund svømmeklubb

Svømmeklubben har jevnlig svømmeskole og muligheter for å bli trygg i vann.

Les mer om Farsund svømmeklubb på Facebook. Kontakt leder på epost.

FLIK - Farsund og Lista Idrettsklubb

Sjekk ut nettsiden til Farsund og Lista idrettsklubb. Her er det tilbud om mange forskjellig  idretter.

Fram 4H

I Fram 4H kan du være Kløvermedlem fra 4-9 år. (Vanlig medlem fra 10-19 år, der de velger et prosjekt de vil lære mer om.)
Kontakt  Ann-Olaug Grødem Oseassen på epost.

Lista misjonskirke og Farsund Misjonskirke

Lista Misjonskirke og Farsund Misjonskirke har mange tilbud til barn. Sjekk sidene på Facebook for å finne tilbud og kontaktpersoner.

Lista Misjonskirke har blant annet tilbud om Speider fra 2.klasse og oppover på speiderhytta på Tveit i Elledalen fredag kl. 17.30-19.00. 

Korps

Lista musikkorps
Tirsdag 30. august blir det informasjonsmøte og påmelding på Herredshuset kl. 17.00 for alle nye som har lyst til å begynne. Lurer du på noe så ring eller send en melding til Tina på tlf. 47398656.

Farsund guttemusikkorps og Farsund pikekorps
Nye aspiranter, fra 2. klasse og oppover, er hjertelig velkomne i Farsund Pikekorps og Farsund Guttemusikkorps til høsten. Mandag 5. september kommer korpsene til Farsund barneskole. Tirsdag 6. september blir det informasjonsmøte og påmelding på Musikkens hus kl. 17.00. Lurer du på noe så kan du ringe Christin Andreassen på tlf. 97113660, eller sende en e-post til christin.andreassen76@gmail.com.

Borhaug musikkorps
Finn mer informasjon om korpset på siden deres på Facebook.