Agder fylkeskommune har i samarbeid med en rekke aktører gjennomført en arkitektkonkurranse for Dagsturhytta Agder. Etter en grundig evaluering og gode innspill fra ulike referansegrupper, ble Feste Sør AS sitt forslag «Qgd» enstemmig kåret som vinner. Les mer om den her. 

Agder fylkeskommune vil nå sette i gang med detaljprosjektering av selve hytta. I forbindelse med dette kan det bli aktuelt med mindre endringer og tilpasninger. Gjennom prosjekteringen kommer de til å være spesielt opptatt av brukervennlighet, god holdbarhet, vedlikeholdsfrihet og kostnader. Resultatet av prosjekteringen vil danne grunnlaget for anbudskonkurransen for oppføring av hyttene. OFA (Offentlig fellesinnkjøp på Agder) vil gjennomføre konkurransen på vegne av de kommunene sier ja til å delta i prosjektet.

Fylkeskommunen vil bidra til aktivitet i og ved hyttene når de er på plass

For at prosjektet og hyttene skal bli en suksess er det viktig med god oppfølging også etter at hyttene er oppført – f.eks. gjennom markedsføring, gjennomføring av arrangementer, tilrettelegging for aktiviteter osv. Agder fylkeskommune ønsker derfor å bidra til å skape aktivitet i og ved hyttene. I de kommende årene vil derfor søknader om tilretteleggingstiltak og aktivitetstiltak/arrangementer bli prioritert fra våre tilskuddsordninger. Det er også satt i gang et delprosjekt for å etablere et lite hyttebibliotek i hver hytte. Det lokale biblioteksjefene er orientert om prosjektet, og engasjementet ser ut til å være på topp. Fylkeskommunen og kommunene håper at dette skal gi en ekstra motivasjon for å besøke hyttene.