De siste 2 uker er de 122 smittede.

Siste uke er det 90 smittede.

Vi har en stigende trend hos oss, men det er god oversikt og ingen ukjente smittekilder.

Situasjonen vurderes ikke som et utbrudd. Kommunen forventer fortsatt økning i smitte og betydelig testomfang i tråd med de nye nasjonale føringene.

Vi har høy forekomst av smittede hos skoleelever og unge voksne, og tyngdepunkt for smitte i Vanseområdet.

Smittesituasjonen har konsekvenser for enkelte klassetrinn, detaljer formidles løpende til elever og foresatte.