I Farsund er det 127 bekreftet smittet i løpet av uke 2 og 3

Dette er et forholdsvis høyt, men ikke uventet smittetall.

Kommuneoverlegen vurderer situasjonen som udramatisk.

Kommunen ber innbyggere følge med på løpende informasjon

om reglene, da disse endres hyppig