De fleste smittede tilhører husstander der det var smitte fra før, og de satt allerede i karantene. Kun et fåtall andre er smittet i tilknytning til et arbeidssted. Fortsatt delta som dominerer bildet, men omikron har forekommet. Totalt sett er smittetrykket lett redusert.

Farsund kommunes testteam jobber nå med utsendelse av hurtigtester til barnehage og skolesektoren i samsvar med prioriteringene som ble kunngjort før jul. Alle ansatte i barnehage og skole samt alle skoleelever tilbys  og oppfordres til hurtigtest siste døgn før skolestart etter juleferien. Det foregår vaksinering av lærere og barnehagepersonell med 3. dose nå i romjulen.

Skolene sender ut en mobilskolemelding til foresatte om utlevering av tester når dette er avklart. Utlevering av tester vil sannsynligvis finne sted på mandag. 

 

NB! Man kan selvfølgelig også bruke Covid19-test man har anskaffet selv, eksempelvis på apotekutsalg. Husk at testene ikke tåler frost og derfor må oppbevares ved mer enn +2 grader.