Det har vært et jevnt tilsig med smitte denne uka. I skrivende stund har det kommet 65 nye tilfeller siden mandag, og omsorgstjenesten har blitt berørt i noen grad.
Foreløpig har kommunen kapasitet til å håndtere dette, men det krever overvåkenhet.
Det bes om at alle viser hensyn for smittevern.