Det er for øyeblikket 9 smittede personer i Farsund kommune. Det har de siste dagene blitt gjennomført en rekke tester, så antallet kan fort endre seg.
Vi er omgitt av store smitteutbrudd i nabokommunene, og det er en skjør kontroll på smitten.
Kommuneleges anbefaling er derfor at personer over 9. klasse begrenser antall nærkontakter, særlig innendørs, mest mulig! Det vil gjøre jobben mye enklere hvis det blir nødvendig med smittesporing.
 
 
Det er minst like viktig som før å overholde smittevernreglene. Hold deg hjemme hvis du er syk! Vask hendene! Hold minst 1 m avstand! Smitten kan oppstå hos deg og dine nærmeste før du aner det!