Følgende forhold vektlegges:

 • Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
 • Betydningen for næringsutviklingen i Farsund
 • Søkers mulighet for å lykkes
 • Bærekraftperspektivet
 • Blå og grønn næring
 • Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge

Det gis ikke tilskudd til:

 • Sanering av gjeld
 • Ordinær drift
 • Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
 • Bygninger
 • Ordinære investeringer

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av tiltaket.

Om søknaden

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
 2. En kort beskrivelse av virksomheten.
 3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse.
 4. Antall ansatte
 5. Finansieringsramme og søknadsbeløp
 6. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger
 7. Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Samarbeid med Lister Nyskaping

Farsund kommune samarbeider med Lister Nyskaping og jobber aktivt opp mot offentlige støtteapparater for å hjelpe nyetableringer og bedrifter med utvidelsesplaner.

Les mer om Lister Nyskaping