Innhold

-matvaner og matvalg
-motivasjon 
-varedeklarasjoner
-næringsstoffer
-erfaringsutveksling

Målgruppe

Voksne i arbeidsfør alder som ønsker å spise sunnere og bedre!

Varighet

5 samlinger av 2 timer.

Pris

Etter avtale

Påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding.