Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til: Farsund kommune v/valgstyret Postboks 100, 4552 Farsund