Vi har i dag fått opplyst om at det har vært positive hurtigtester i oppvekstsektor i løpet av dagen. Resultat og omfang av dette er ikke kjent før i morgen, og vil fortløpende bli oppdatert.

Viktig å vite om smittetall:

Kommunen har flere ganger oppgitt antallet som er registrert smittet via vår teststasjon, det er viktig å vite at dette er regnet fra og med utbruddet startet.

Det betyr selvsagt at mange av de som ble smittet i løpet av perioden allerede er friske igjen.

Hvor mange som er syke eller er i isolasjon til enhver tid har kommunen ikke mulighet til å orientere om.  

Her ser du reglene som gjelder for isolasjon:

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon

 

Når kommunen registrerer smittede gjennom vår testing, registreres dette i FHI sitt nasjonale system MSIS

Her kan du selv følge med på smittetrenden i alle kommuner, se link:

http://www.msis.no/