Som naturlig følge av forskriften vi innførte i går, gjelder følgende for kommunale bygg/virksomheter:
SVØMMEHALLER stengt for allmennheten
IDRETTSHALLER stengt for allmennheten – kun åpent for faste idrettsaktiviteter for barn fra om med 7. klasse og nedover
KULTURSKOLEN – holdes stengt
BIBLIOTEK OG SERVICEKONTOR – holdes åpent, men med begrenset tilgang til datamaskiner
FLIPSIDE – holdes stengt
UNGDOMSKLUBBER – holdes stengt
HERREDSHUSET, BADEHUSET og SVENDSVIGA - holdes stengt
Punktet i forskriften om forbud mot arrangementer – Gjelder ALLE aldergrupper.