Det er gledelig for mange at det går framover med gjenåpningen av samfunnet. Samtidig som vi er i gang med gjenåpningen har vi 3 smittede i Farsund kommune pr. 28.05.2021. Dette viser at vi må fortsette det gode dugnadsarbeidet med avstandskrav og gode smittevernsrutiner. 

 

For å få en komplett oversikt over gjeldende regler ber vi dere se på nasjonal info Helsenorge og FHI sine sider, 

 

En av tingene som åpner opp er utestedene. Nå er skjenketiden kl. 24.00, og krav om mat til alkohol er opphevet. 

Fullstendig oversikt over reglement for arrangement bør leses på de nasjonale sidene, men følgende kan nevnes

Arrangementer med personer fra flere kommuner tillates

Offentlige arrangementer:

Innendørs: 50 uten tilviste plasser eller 200 på tilviste plasser

Utendørs: Inntil 200 uten tilviste plasser, inntil 600 på tilviste plasser

Privat sammenkomst på offentlig sted:

20 inne og 30 ute.

I eget hjem: 10 gjester

Dugnad taes ut av definisjonen på arrangement

 

Flere og flere bli vaksinerte. Status i Farsund kommune kan du lese i egen artikkel, og retningslinjer og regler kan du lese mer på FHI sine sider

Vaksinerte har lettelser i eget hjem og egen bil, ingen andre steder. 

Beskyttede personer regnes ikke som gjester, men som en del av husstanden. Se definisjon på beskyttet her. Det betyr at du kan for eksempel ha besøk av 10 ikke-vaksinerte og 2 vaksinerte samtidig.