I uke 2 har vi 48 doser som skal brukes, fortsatt er det beboere ved våre institusjoner og heldøgns omsorgsboliger som vil få tilbud om disse.

Videre vaksinering:

Vi forventer å få vaksineleveranse ukentlig, vaksinering vil bli gjort i prioritert rekkefølge. Prioritering og rekkefølge for gruppene som skal vaksineres er gitt av Folkehelseinstituttet. Kommunen har oversikt over antall innbyggere i de ulike gruppene og planlegger vaksineringen deretter.

Kommunen har sendt brev til alle som har fylt 65 år med informasjon samt et egenerklæringsskjema som skal returneres til kommunen. Har du fylt 65 år og ikke fått dette brevet innen 15. januar 2021 ber vi deg ta kontakt med kommunen på telefon 38 38 20 00.

På bakgrunn av disse egenerklæringsskjemaene kaller kommunen inn til vaksinering, enten pr telefon eller pr SMS.

Når øvrige innbyggere (de mellom 18 og 64 år) skal vaksineres er ikke klart enda, informasjon om dette vil komme etter hvert.  Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.