Denne uken er det 30 personer med heldøgns tjenester som mottar vaksine, i tillegg er det innbyggere ved aktivitetstilbudet på Listaheimen som blir prioritert.

Neste uke er det en økning i antall doser, Farsund kommune får 66 nye doser der målgruppen er de som er 85+ med ektefelle som bor hjemme. De det gjelder vil få telefon i slutten av denne uken med informasjon om hvilken dag og klokkeslett de skal vaksineres. Kommunen vil bruke lokaler ved Farsund omsorgssenter for å sette disse vaksinene.

Deretter er det personer mellom 75 og 84 år som skal prioriteres, så de mellom 65 og 74 år. Personer under 65 år med sykdommer/tilstander som kan gi betydelig økt risiko vaksineres samtidig med gruppen fra 65–74 år, denne prioriteringen gjøres via fastlegen. 

Når øvrige innbyggere (de mellom 18 og 64 år) skal vaksineres er ikke klart enda, informasjon om dette vil komme etter hvert.  Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.