Vi følger prioriteringen på rekkefølge gitt av myndighetene, og setter de vaksinedosene vi får tildelt. Denne uka starter vaksinering av de som er 85+ med ektefelle og som bor hjemme. Disse vil bli vaksinert i lokaler på Farsund omsorgssenter. Det er først når kommunen får et større antall vaksinedoser at Alcoahallen tas i bruk. 

86% av alle som har fått tilbud om å ta vaksine nå, har takket ja til å ta vaksinen. Neste uke får kommunen 42 nye doser, disse vil også bli tilbudt til gruppen 85+. 

Deretter er det personer mellom 75 og 84 år som skal prioriteres, så de mellom 65 og 74 år. Personer under 65 år med sykdommer/tilstander som kan gi betydelig økt risiko vaksineres samtidig med gruppen fra 65–74 år, denne prioriteringen gjøres via fastlegen. 
Når øvrige innbyggere skal vaksineres er ikke klart enda, informasjon om dette vil komme etter hvert.  Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.