Det er fortsatt gruppen med de over 65 år som prioriteres nå, i tillegg til enkelte helsearbeidere. Status for antall vaksinerte ved utgangen av uke 5 er at 342 personer har fått dose 1 (av disse er ca 50 helsepersonell). 90 personer har fått dose 2. 
I neste uke fortsetter vi med gruppevaksineringen av denne gruppen, ca 110 personer vil da få vaksine. 

Når øvrige innbyggere skal vaksineres er ikke klart enda, informasjon om dette vil komme etter hvert.  Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 
Du kan lese mer om koronavaksine-programmet til Folkehelseinstituttet på deres nettside: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/. Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan få koronavaksine, og når de ulike gruppene kan forvente å få denne.