Vi venter på flere doser av vaksinetypen Pfizer, som er den vi bruker på aldersgruppen over 65 år. Som tidligere informert gjenstår ca 150 personer i gruppen over 80 år, denne gruppen får innkalling pr telefon. Vi får ikke leveranse i uke 9 av denne typen, men så fort vi får flere Pfizer-doser fortsetter vi vaksineringen av denne gruppen.

Nå er det 342 personer som er ferdig vaksinert i Farsund kommune, det vil si de har fått dose 1 og dose 2.
255 personer har fått dose 1.

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine.pdf


Du kan lese mer om koronavaksine-programmet til Folkehelseinstituttet på deres nettside https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/.