På grunn av at det er vanskelig å planlegge noe i de tidene vi er i, så er det i 2021 en ekstra søknadsfrist 15. mai i tillegg til de vanlige fristene med hovedtildeling 15. mars (som allerede er tildelt) og 15. september.

Les mer om kriterier på denne lenken. Det er ikke eget skjema for søknad.

Midlene fordeles av Utvalg for levekår. Søknadsbeløp og kontonummer må oppgis i søknaden.
Søknad sendes: Farsund kommune, Kultur og idrett, postboks 100, 4553 Farsund/ post@farsund.kommune.no. Ved spørsmål, kontakt servicekontoret tlf. 38 38 20 00.