• Tilskudd til drift av lag og foreninger. 
    Les mer om kriterier og bruk søknadsskjema som finnes her.
  • Støtte til aktiviteter og prosjekter innen kulturfeltet.
    I tillegg til søknadsfrist 15. mars, kan denne støtten søkes om 15. mai og 15. september i 2021. Les mer om kriterier her. Ikke eget skjema for søknad.

Midlene fordeles av Utvalg for levekår. Søknadsbeløp og kontonummer må oppgis i søknaden.
Søknad sendes: Farsund kommune, Kultur og idrett, postboks 100, 4553 Farsund/ post@farsund.kommune.no. Ved spørsmål, kontakt servicekontoret tlf. 38 38 20 00.