Av hensyn til smittevern anbefaler vi alle som kan til å forhåndsstemme!