Kommunestyrets vedtak:

Pkt 1. Farsund kommune innfører en strømstøtteordning for næringsdrivende og bedrifter som ikke kommer inn under alminnelig forsyning, og som ikke omfattes av statens strømforsynings støtte.

Pkt 2. Den enkelte næringsdrivende må søke på ordningen. Søknaden baserer seg på dokumenterte strømutgifter mellom 01.01.2022 og 30.08.2022, og utbetales som en %- vis andel av faktisk fakturert strømkostnad i perioden.

Pkt 3. Det avsettes inntil 3 mill kroner til ordningen. Tiltaket finansieres ved bruk av utbytte fra Agder Energi as i 2023, og forskutteres ved bruk av disposisjonsfondet.

 

Informasjon til søker:

Søknadsfristen er 10.10.2022

Søkere må anvende søknadsskjema for strømstøtte som ligger på Farsund kommunes hjemmeside (vis til skjema)

Det kreves følgende vedlegg til søknaden:

Regnskap for 2021 og foreløpig regnskap for perioden 1.1.-30.8.2022, som skal være signert og godkjent av revisor eller regnskapsfører

Kopier av betalte fakturarer for strømutgift i perioden 1.1.-30.8.2022

 

Kriteriene for støtten finner du her (her må vi kunne vise direkte til dokumentet):

 

«Behovsprøvde kriterier for kommunal strømstøtte til bedrifter i Farsund kommune»

 

Link til dok

Behovsprøvde kriterier for kommunal strømstøtte til bedrifter i Farsund kommune.PDF