Frist for å svare

Svarer du ikke innen fristen, tildeles plassen en annen søker.

Når kan du forvente svar ?

Tilbud om plass til hovedopptaket

  • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars.
  • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass ved supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

  • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til de barnehagene du har satt på høyere prioritet i søknaden. Husk å kryss av når du svarer i Oppvekstportalen. 

Dersom du takker nei til tilbud om plass

  • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • Takker du nei til tilbudet, kan du stå på venteliste til barnehager med høyere prioritet i søknaden. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1, slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
  • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket. 

Ved søknad om bytte av barnehage

Dersom du allerede har barnehageplass beholder du den inntil du har takket ja til tilbud i annen barnehage. Takker du nei til tilbud i annen barnehage, beholder du den plassen du har. 

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.