Innhold

-individuell helsesamtale før og etter kurs
-tilpasset trening to ganger per uke
-temasamlinger med fokus på erfaringsutveksling, sykdomslære, mestring og egenomsorg.

Målgruppe

Personer med lettere grad av kols eller symptomer på kols som kan nyttiggjøre seg av gruppetrening.
Pårørende er velkommen til å delta på temasamlingene.

Varighet

12 uker

Pris

Etter avtale

Henvisning/påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding.
Dette kurset krever henvisning/godkjenning fra fastlege for å sikre at du trener trygt.
Godkjenning kan evt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.